Game statistics

Cao Zhi Hao

 

Zhang Zi Gui

 

  • Statistics: personal meetings
  • Cao Zhi Hao
  • Zhang Zi Gui
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-06-14 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 8:11;7:11;11:9;11:8;11:7; 3:2
2018-01-10 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 11:7;7:11;11:5;9:11;11:8; 3:2
2018-01-11 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 9:11;3:11;3:11; 0:3 5th Place
Time First player Second player Score in games Games Notes
2016-10-12 Huang Shun Cao Zhi Hao 11:6;9:11;13:11;11:4; 3:1
2016-10-12 Cao Zhi Hao Tang Wei 5:11;12:10;12:10;3:11;11:4; 3:2
2016-10-12 Cao Zhi Hao Ye Jun You 11:9;11:8;8:11;11:3; 3:1
2016-10-13 Wang Shuai Peng Cao Zhi Hao 4:11;13:11;7:11;9:11; 1:3
2016-10-13 Cao Zhi Hao Zhao Feng 11:5;9:11;11:5;11:7; 3:1
2016-10-13 Huang Shun Cao Zhi Hao 9:11;4:11;5:11; 0:3 Final
2016-10-26 Miao Jia Wu Cao Zhi Hao 11:9;7:11;11:5;11:4; 3:1
2016-10-26 Cao Zhi Hao Ji Jie 11:8;7:11;8:11;11:7;8:11; 2:3
2016-10-26 Cao Zhi Hao Li Chong Lin 6:11;11:8;12:10;5:11;11:5; 3:2
2016-10-27 Shen Shi Xing Cao Zhi Hao 11:6;11:8;7:11;4:11;11:6; 3:2
2016-10-27 Cao Zhi Hao Huang Shun 11:5;11:3;11:5; 3:0
2016-10-27 Cao Zhi Hao Li Chong Lin 8:11;11:5;11:7;11:9; 3:1 3rd Place
2016-11-23 Ji Jie Cao Zhi Hao 11:6;11:8;8:11;11:8; 3:1
2016-11-23 Cao Zhi Hao Xin Zhao Xu 7:11;10:12;9:11; 0:3
2016-11-23 Cao Zhi Hao Huang Shun 11:9;11:5;11:13;11:9; 3:1
2016-11-24 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 11:9;8:11;11:9;11:9; 3:1
2016-11-24 Ji Jie Cao Zhi Hao 11:7;11:9;5:11;11:9; 3:1 3-4 Places
2016-11-30 Cao Zhi Hao Yin Tian Duo 11:2;9:11;8:11;11:8;11:8; 3:2
2016-11-30 Zhang Shuai Cao Zhi Hao 8:11;9:11;11:2;11:7; 1:3
2016-11-30 Cao Zhi Hao Zhuang Zi Jian 11:5;11:6;11:8; 3:0
2016-12-01 Miao Jia Wu Cao Zhi Hao 11:9;3:11;12:10;11:8; 3:1
2016-12-01 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 10:12;1:11;11:8;11:8;6:11; 2:3
2016-12-01 Cao Zhi Hao Niu Zi Cheng 10:12;11:8;7:11;8:11; 1:3 Final
2017-01-04 Yin Tian Duo Cao Zhi Hao 11:7;13:11;10:12;8:11;7:11; 2:3
2017-01-04 Cao Zhi Hao Miao Jia Wu 5:11;6:11;11:8;15:13;11:9; 3:2
2017-01-04 Cao Zhi Hao Yi Fan 13:11;11:8;7:11;9:11;13:11; 3:2
2017-01-05 Zhuang Zi Jian Cao Zhi Hao 9:11;11:13;11:4;13:11;11:9; 3:2
2017-01-05 Cao Zhi Hao Guo Nan 11:5;4:11;7:11;11:7;7:11; 2:3
2017-01-05 Zhuang Zi Jian Cao Zhi Hao 14:12;12:10;6:11;8:11;7:11; 2:3 3th Place
2017-02-08 Wu Zhen Cao Zhi Hao 12:10;9:11;7:11;11:3;6:11; 2:3
2017-02-08 Cao Zhi Hao Wang Chen Chuan Sui 12:14;3:11;8:11; 0:3
2017-02-08 Cao Zhi Hao Yang Chen 12:10;11:2;4:11;11:3; 3:1
2017-02-09 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 5:11;5:11;11:8;9:11; 1:3
2017-02-09 Cao Zhi Hao Zhao Feng 11:5;13:15;11:7;11:5; 3:1
2017-02-09 Cao Zhi Hao Zhao Feng 11:8;11:3;4:11;11:1; 3:1 Final
2017-03-01 Cao Zhi Hao Wu Zhen 4:11;11:7;11:7;12:10; 3:1
2017-03-01 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 13:15;9:11; 0:2
2017-03-01 Cao Zhi Hao Wang Chen Chuan Sui 11:6;11:4;5:11;10:12;11:4; 3:2
2017-03-02 Ye Jun You Cao Zhi Hao 11:4;11:9;4:11;11:6; 3:1
2017-03-02 Cao Meng Cao Zhi Hao 11:8;11:9;9:11;11:7; 3:1
2017-03-02 Cao Zhi Hao Wu Zhen 9:11;9:11;13:11;5:11; 1:3 3th Place
2017-03-15 Cao Zhi Hao Wu Xu 11:3;15:13;11:7; 3:0
2017-03-15 Yin Tian Duo Cao Zhi Hao 6:11;11:9;2:11;9:11; 1:3
2017-03-15 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 11:8;10:12;8:11;11:7;11:2; 3:2
2017-03-16 Cao Zhi Hao Cao Meng 8:11;9:11;11:2;8:11; 1:3
2017-03-16 Cao Zhi Hao Li Chong Lin 12:10;11:8;12:14;11:5; 3:1
2017-03-16 Cao Zhi Hao Wu Xu 4:11;11:6;10:12;11:9;3:11; 2:3 3th Place
2017-03-22 Cao Zhi Hao Guo Hai Dong 13:11;14:12;11:8; 3:0
2017-03-22 Song Bai Fu Cao Zhi Hao 9:11;9:11;9:11; 0:3
2017-03-22 Liu Ye Bo Cao Zhi Hao 12:10;10:12;8:11;11:8;14:12; 3:2
2017-03-23 Cao Zhi Hao Niu Zi Cheng 11:9;14:12;7:11;11:2; 3:1
2017-03-23 Cao Zhi Hao Zhuang Zi Jian 7:11;10:12;11:4;8:11; 1:3
2017-03-23 Cao Zhi Hao Zhuang Zi Jian 11:8;11:9;8:11;11:8; 3:1 3th Place
2017-04-05 Cao Zhi Hao Du Hong Yu 9:11;11:9;11:3;9:11;11:9; 3:2
2017-04-05 Wang Ming Ze Cao Zhi Hao 8:11;11:5;10:12;4:11; 1:3
2017-04-05 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 11:3;11:4;11:9; 3:0
2017-04-06 Cao Zhi Hao Cao Ze Long 9:11;17:15;11:7;11:4; 3:1
2017-04-06 Cao Zhi Hao Ye Jun You 8:11;11:6;11:5;11:6; 3:1
2017-04-06 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 7:11;4:11;6:11; 0:3 Final
2017-05-10 Niu Zi Cheng Cao Zhi Hao 5:11;11:7;11:5;11:5; 3:1
2017-05-10 Cao Zhi Hao Ji Jie 14:12;7:11;11:7;11:7; 3:1
2017-05-10 Cao Zhi Hao Zhuang Zi Jian 3:0
2017-05-11 Huang Shun Cao Zhi Hao 7:11;11:4;6:11;9:11; 1:3
2017-05-11 Yan Shu Yang Cao Zhi Hao 7:11;11:3;11:8;12:10; 3:1
2017-05-11 Cao Zhi Hao Huang Shun 11:8;11:7;11:4; 3:0 3rd Place
2017-06-14 Shen Shi Xing Cao Zhi Hao 8:11;11:13;9:11; 0:3
2017-06-14 Cao Zhi Hao Zhao Li Tian 13:11;11:2;8:11;11:5; 3:1
2017-06-14 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 8:11;7:11;11:9;11:8;11:7; 3:2
2017-06-15 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 4:11;8:11;6:11; 0:3
2017-06-15 Cao Zhi Hao Huang Shun 12:10;11:7;5:11;8:11;2:11; 2:3
2017-06-15 Huang Shun Cao Zhi Hao 10:12;11:9;11:4;12:10; 3:1 1-2 places
2017-06-21 Li Dai Yuan Cao Zhi Hao 11:6;9:11;4:11;3:11; 1:3
2017-06-21 Cao Zhi Hao Shen Shi Xing 11:7;12:10;7:11;11:2; 3:0
2017-06-21 Cao Zhi Hao Liu Chao 6:11;11:5;11:9;13:15;11:8; 3:2
2017-06-22 Xie Cheng Yun Cao Zhi Hao 6:11;12:10;9:11;11:7;12:10; 3:2
2017-06-22 Cao Zhi Hao Yin Tian Duo :
2017-06-22 Cao Zhi Hao Li Dai Yuan 9:11;6:11;16:18; 0:3 Final
2017-07-12 Zhang Kai Cao Zhi Hao 11:9;11:2;11:5; 3:0
2017-07-12 Cao Zhi Hao Yin Tian Duo 11:9;8:11;12:14;5:11; 1:3
2017-07-12 Cao Zhi Hao Liu Chao 9:11;10:12;4:11; 0:3
2017-07-13 Sun Hua Nan Cao Zhi Hao 7:11;10:12;6:11; 0:3
2017-07-13 Cao Zhi Hao Yi Fan 11:9;11:9;11:4; 3:0
2017-07-13 Liu Chao Cao Zhi Hao 3:11;3:11;8:11; 0:3 3-4 places
2017-11-15 Sun Liu Qin Cao Zhi Hao 8:11;12:10;11:7;11:7; 3:1
2017-11-15 Cao Zhi Hao Guo Nan 11:13;11:9;11:5;11:8; 3:1
2017-11-15 Cao Zhi Hao Qi Jia Dong 11:7;10:12;11:6;4:11;11:2; 3:2
2017-11-16 Song Bai Fu Cao Zhi Hao 8:11;11:9;11:8;11:8; 3:1
2017-11-16 Zhang Jie Te Cao Zhi Hao 16:18;9:11;5:11; 0:3
2017-11-16 Cao Zhi Hao Zhang Jie Te 9:11;10:12;11:7;11:5; 1:3 Final
2018-01-10 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 11:7;7:11;11:5;9:11;11:8; 3:2
2018-01-10 Shen Shi Xing Cao Zhi Hao 7:11;11:13;11:5;11:9;11:5; 3:2
2018-01-10 Mu Tong Cao Zhi Hao 9:11;5:11;11:2;11:8;11:8; 3:2
2018-01-11 Cao Zhi Hao Niu Zi Cheng 3:11;8:11;8:11; 0:3
2018-01-11 Cao Zhi Hao Kong Ling Zhao 9:11;5:11;11:4;11:8;6:11; 2:3
2018-01-11 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 9:11;3:11;3:11; 0:3 5th Place
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-05-31 Zhang Zi Gui Xing Fu Yan 11:5; 10:12; 10:12; 22:20; 11:13; 2:3
2017-05-31 Song Bai Fu Zhang Zi Gui 5:11; 11:9; 6:11; 11:6; 11:9; 3:2
2017-05-31 Huang Shun Zhang Zi Gui 8:11; 11:9; 11:9; 11:6; 3:1
2017-06-01 Zhang Zi Gui Chen Xu Bin 11:7; 10:12; 11:7; 11:6; 3:1
2017-06-01 Zhang Zi Gui Shen Shi Xing 11:13; 12:14; 11:4; 6:11; 1:3
2017-06-01 Xing Fu Yan Zhang Zi Gui 6:11; 12:10; 11:9; 10:12; 9:11; 2:3 5-6 places
2017-06-14 Zhang Zi Gui Zhao Li Tian 11:8; 11:3; 11:6; 3:0
2017-06-14 Huang Shun Zhang Zi Gui 11:9; 11:6; 11:9; 3:0
2017-06-14 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 8:11; 7:11; 11:9; 11:8; 11:7; 3:2
2017-06-15 Zhang Zi Gui Shen Shi Xing 11:6; 11:8; 9:11; 11:7; 3:1
2017-06-15 Zhang Zi Gui Du Hong Yu 11:9; 11:9; 12:10; 3:0
2017-06-15 Zhang Zi Gui Shen Shi Xing 9:11; 9:11; 8:11; 0:3 3-4 places
2017-07-19 Zhang Zi Gui Wang Chu 11:6; 11:4; 11:8; 3:0
2017-07-19 Wang Chen Chuan Sui Zhang Zi Gui 8:11; 6:11; 10:12; 0:3
2017-07-19 Shen Shi Xing Zhang Zi Gui 11:13; 11:7; 3:11; 12:10; 5:11; 2:3
2017-07-20 Zhang Zi Gui Ye Jun You 9:11; 8:11; 1:11; 0:3
2017-07-20 Zhang Zi Gui Zhao Li Tian 11:5; 11:8; 11:5; 3:0
2017-07-20 Ye Jun You Zhang Zi Gui 2:11; 11:7; 11:9; 7:11; 11:9; 3:2 Final
2017-09-20 Wang He Lin Zhang Zi Gui 9:11; 9:11; 5:11; 0:3
2017-09-20 Zhang Zi Gui Fu Lin Hao 11:5; 12:10; 11:5; 3:0
2017-09-20 Zhang Zi Gui Yi Fan 11:9; 9:11; 11:9; 11:6; 3:1
2017-09-21 Du Hong Yu Zhang Zi Gui 4:11; 5:11; 12:14; 0:3
2017-09-21 Zhang Zi Gui An Shuang Zhi 7:11; 11:8; 14:12; 10:12; 11:6; 3:2
2017-09-21 Zhang Zi Gui Yi Fan 14:12; 11:3; 11:7; 3:0 Final
2017-12-20 Wu Zhen Zhang Zi Gui 11:6; 11:3; 11:4; 3:0
2017-12-20 Zhang Zi Gui Xia Ming Jun 8:11; 11:4; 12:14; 11:4; 11:6; 3:2
2017-12-20 Zhao_Feng Zhang Zi Gui 8:11; 16:14; 14:12; 11:5; 3:1
2017-12-21 Zhang Zi Gui Niu Zi Cheng 4:11; 11:7; 11:5; 7:11; 11:7; 3:2
2017-12-21 Liu Chao Zhang Zi Gui 11:9; 11:7; 8:11; 8:11; 9:11; 2:3
2017-12-21 Zhang Zi Gui Xia Ming Jun 11:7; 3:11; 11:7; 8:11; 11:7; 3:2 3rd Place
2018-01-10 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 11:7; 7:11; 11:5; 9:11; 11:8; 3:2
2018-01-10 Zhang Zi Gui Niu Zi Cheng 4:11; 6:11; 12:10; 11:7; 8:11; 2:3
2018-01-10 Kong Ling Zhao Zhang Zi Gui 11:6; 11:3; 11:7; 3:0
2018-01-11 Zhang Zi Gui Mu Tong 6:11; 8:11; 5:11; 0:3
2018-01-11 Shen Shi Xing Zhang Zi Gui 12:10; 3:11; 11:4; 11:8; 3:1
2018-01-11 Cao Zhi Hao Zhang Zi Gui 9:11; 3:11; 3:11; 0:3 5th Place