Game statistics

Xie Cheng Yun

 

Yi Fan

 

  • Statistics: personal meetings
  • Xie Cheng Yun
  • Yi Fan
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-09-13 Xie Cheng Yun Yi Fan 9:11;12:10;11:5;9:11;7:11; 2:3
Time First player Second player Score in games Games Notes
2016-11-09 Xie Cheng Yun Zhang Bin 7:11;11:3;11:7;11:5; 3:1
2016-11-09 Wen Ying Nan Xie Cheng Yun 9:11;5:11;11:7;11:7;11:9; 3:2
2016-11-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 5:11;8:11;11:8;11:6;13:11; 3:2
2016-11-10 Xie Cheng Yun Zhang Yu 8:11;11:8;3:11;5:11; 1:3
2016-11-10 Xie Cheng Yun Wang Run Bo 11:8;11:8;11:6; 3:0
2016-11-10 Wen Ying Nan Xie Cheng Yun 5:11;8:11;11:8;10:12; 1:3 3th Place
2017-01-18 Li Wu Long Xie Cheng Yun 13:11;9:11;3:11;11:5;13:11; 3:2
2017-01-18 Xie Cheng Yun Wu Zhen 10:12;5:11;8:11; 0:3
2017-01-18 Liu Hong Yu Xie Cheng Yun 8:11;3:11;11:7;4:11; 1:3
2017-01-19 Xie Cheng Yun Rui Jian Jun 6:11;6:11;7:11; 0:3
2017-01-19 Li Hong Jian Xie Cheng Yun 8:11;7:11;4:11; 0:3
2017-01-19 Rui Jian Jun Xie Cheng Yun 10:12;7:11;8:11; 0:3 3rd Place
2017-02-01 Wang Run Bo Xie Cheng Yun 9:11;6:11;5:11; 0:3
2017-02-01 Xie Cheng Yun Su Zhi Qiang 11:6;11:9;11:9; 3:0
2017-02-01 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 11:9;11:4;13:11; 3:0
2017-02-02 Zhang Bin Xie Cheng Yun 7:11;11:4;3:11;8:11; 1:3
2017-02-02 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 8:11;9:11;16:18; 0:3
2017-02-02 Du Hong Yu Xie Cheng Yun 7:11;12:10;6:11;11:7;11:8; 3:2 Final
2017-03-08 Guo Hai Dong Xie Cheng Yun 11:7;12:10;10:12;8:11;4:11; 2:3
2017-03-08 Xie Cheng Yun Ye Jun You 7:11;11:9;11:9;11:9; 3:1
2017-03-08 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 8:11;11:8;11:6;11:8; 3:1
2017-03-09 Wan Bao Man Xie Cheng Yun 12:10;11:5;11:13;10:12;11:6; 3:2
2017-03-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 11:7;5:11;15:17;11:4;11:5; 3:2
2017-03-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 11:7;11:6;6:11;11:8; 3:1 Final
2017-04-12 Xie Cheng Yun Zhang Bin 11:7;11:6;11:8; 3:0
2017-04-12 Yang Xin Xie Cheng Yun 4:11;4:11;5:11; 0:3
2017-04-12 Wang Sheng Wen Xie Cheng Yun 6:11;11:9;6:11;12:10;1:11; 2:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 6:11;1:11;5:11; 0:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Ai Wei 13:15;7:11;2:11; 0:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Zhang Bin 11:2;9:11;11:5;11:7; 3:1 3th Place
2017-05-17 Song Zhi Bin Xie Cheng Yun 9:11;5:11;11:8;11:7;11:9; 3:2
2017-05-17 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 11:4;11:8;13:11; 3:0
2017-05-17 Xie Cheng Yun Chen Yu Qin 11:6;7:11;11:5;11:7; 3:1
2017-05-18 Zhang Bin Xie Cheng Yun 12:10;4:11;11:8;11:7; 3:1
2017-05-18 Xie Cheng Yun Qiang Neng 11:9;9:11;4:11;5:11; 1:3
2017-05-18 Qiang Neng Xie Cheng Yun 12:10;4:11;5:11;11:5;5:11; 2:3 3-4 places
2017-06-21 Shen Shi Xing Xie Cheng Yun 11:7;11:3;5:11;11:9; 3:1
2017-06-21 Xie Cheng Yun Yin Tian Duo 11:8; 1:0
2017-06-21 Li Dai Yuan Xie Cheng Yun 11:9;11:9;11:9; 3:0
2017-06-22 Xie Cheng Yun Cao Zhi Hao 6:11;12:10;9:11;11:7;12:10; 3:2
2017-06-22 Liu Chao Xie Cheng Yun 11:7;11:5;8:11;10:12;12:10; 3:2
2017-09-13 Li Yue Bo Xie Cheng Yun 11:5;11:8;11:6; 3:0
2017-09-13 Xie Cheng Yun Yi Fan 9:11;12:10;11:5;9:11;7:11; 2:3
2017-09-13 Xie Cheng Yun Chen Pin Ji 5:11;6:11;3:11; 0:3
2017-09-14 Li Shuai Liang Xie Cheng Yun 8:11;8:11;11:9;11:8;9:11; 2:3
2017-09-14 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 11:6;5:11;11:8;4:11;10:12; 2:3
2017-09-14 Xie Cheng Yun Li Shuai Liang 11:8;11:4;11:2; 3:0 5th Place
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-01-04 Yi Fan Miao Jia Wu 11:5; 12:14; 6:11; 5:11; 1:3
2017-01-04 Guo Nan Yi Fan 10:12; 11:3; 11:4; 11:8; 3:1
2017-01-04 Cao Zhi Hao Yi Fan 13:11; 11:8; 7:11; 9:11; 13:11; 3:2
2017-01-05 Yi Fan Yin Tian Duo 6:11; 11:9; 11:6; 9:11; 6:11; 2:3
2017-01-05 Yi Fan Zhuang Zi Jian 9:11; 13:11; 14:12; 6:11; 7:11; 2:3
2017-01-05 Yin Tian Duo Yi Fan 10:12; 11:6; 11:9; 7:11; 11:13; 2:3 5th Place
2017-07-12 Yi Fan Zhang Kai 11:9; 5:11; 5:11; 8:11; 1:3
2017-07-12 Sun Hua Nan Yi Fan 2:11; 9:11; 5:11; 0:3
2017-07-12 Yi Fan Liu Chao 8:11; 11:5; 6:11; 7:11; 1:3
2017-07-13 Yin Tian Duo Yi Fan 7:11; 11:8; 12:10; 6:11; 11:5; 3:2
2017-07-13 Cao Zhi Hao Yi Fan 11:9; 11:9; 11:4; 3:0
2017-07-13 Yi Fan Sun Hua Nan 10:12; 11:8; 11:5; 8:11; 11:6; 3:2 5-6 places
2017-09-13 Yi Fan Li Shuai Liang 8:11; 11:7; 16:14; 11:5; 3:1
2017-09-13 Chen Pin Ji Yi Fan 11:6; 7:11; 4:11; 4:11; 1:3
2017-09-13 Xie Cheng Yun Yi Fan 9:11; 12:10; 11:5; 9:11; 7:11; 2:3
2017-09-14 Yi Fan Du Hong Yu 11:8; 11:13; 11:6; 4:11; 11:7; 3:2
2017-09-14 Yi Fan Li Yue Bo 5:11; 11:7; 11:6; 11:7; 3:1
2017-09-14 Yi Fan Chen Pin Ji 11:7; 11:5; 11:6; 3:0 Final
2017-09-20 Yi Fan Fu Lin Hao 9:11; 10:12; 12:10; 6:11; 1:3
2017-09-20 An Shuang Zhi Yi Fan 8:11; 7:11; 3:11; 0:3
2017-09-20 Zhang Zi Gui Yi Fan 11:9; 9:11; 11:9; 11:6; 3:1
2017-09-21 Yi Fan Wang He Lin 11:5; 11:8; 11:7; 3:0
2017-09-21 Yi Fan Du Hong Yu 11:8; 13:11; 11:6; 3:0
2017-09-21 Zhang Zi Gui Yi Fan 14:12; 11:3; 11:7; 3:0 Final
2017-10-04 Yi Fan Zhao Li Tian 11:8; 11:4; 11:6; 3:0
2017-10-04 Xu Yuan Yuan Yi Fan 8:11; 12:10; 6:11; 6:11; 1:3
2017-10-04 Yi Fan Song Tie Fa 11:7; 11:6; 11:5; 3:0
2017-10-05 Du Hong Yu Yi Fan 9:11; 12:11; 8:11; 6:11; 1:3
2017-10-05 Li Wu Long Yi Fan 5:11; 11:6; 11:7; 4:11; 11:9; 3:2
2017-10-05 Li Wu Long Yi Fan 11:8; 11:8; 11:7; 3:0 Final