Game statistics

Xie Cheng Yun

 

Du Hong Yu

 

  • Statistics: personal meetings
  • Xie Cheng Yun
  • Du Hong Yu
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-02-02 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 8:11;9:11;16:18; 0:3
2017-02-02 Du Hong Yu Xie Cheng Yun 7:11;12:10;6:11;11:7;11:8; 3:2 Final
2017-04-13 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 6:11;1:11;5:11; 0:3
2017-09-14 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 11:6;5:11;11:8;4:11;10:12; 2:3
Time First player Second player Score in games Games Notes
2016-11-09 Xie Cheng Yun Zhang Bin 7:11;11:3;11:7;11:5; 3:1
2016-11-09 Wen Ying Nan Xie Cheng Yun 9:11;5:11;11:7;11:7;11:9; 3:2
2016-11-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 5:11;8:11;11:8;11:6;13:11; 3:2
2016-11-10 Xie Cheng Yun Zhang Yu 8:11;11:8;3:11;5:11; 1:3
2016-11-10 Xie Cheng Yun Wang Run Bo 11:8;11:8;11:6; 3:0
2016-11-10 Wen Ying Nan Xie Cheng Yun 5:11;8:11;11:8;10:12; 1:3 3th Place
2017-01-18 Li Wu Long Xie Cheng Yun 13:11;9:11;3:11;11:5;13:11; 3:2
2017-01-18 Xie Cheng Yun Wu Zhen 10:12;5:11;8:11; 0:3
2017-01-18 Liu Hong Yu Xie Cheng Yun 8:11;3:11;11:7;4:11; 1:3
2017-01-19 Xie Cheng Yun Rui Jian Jun 6:11;6:11;7:11; 0:3
2017-01-19 Li Hong Jian Xie Cheng Yun 8:11;7:11;4:11; 0:3
2017-01-19 Rui Jian Jun Xie Cheng Yun 10:12;7:11;8:11; 0:3 3rd Place
2017-02-01 Wang Run Bo Xie Cheng Yun 9:11;6:11;5:11; 0:3
2017-02-01 Xie Cheng Yun Su Zhi Qiang 11:6;11:9;11:9; 3:0
2017-02-01 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 11:9;11:4;13:11; 3:0
2017-02-02 Zhang Bin Xie Cheng Yun 7:11;11:4;3:11;8:11; 1:3
2017-02-02 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 8:11;9:11;16:18; 0:3
2017-02-02 Du Hong Yu Xie Cheng Yun 7:11;12:10;6:11;11:7;11:8; 3:2 Final
2017-03-08 Guo Hai Dong Xie Cheng Yun 11:7;12:10;10:12;8:11;4:11; 2:3
2017-03-08 Xie Cheng Yun Ye Jun You 7:11;11:9;11:9;11:9; 3:1
2017-03-08 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 8:11;11:8;11:6;11:8; 3:1
2017-03-09 Wan Bao Man Xie Cheng Yun 12:10;11:5;11:13;10:12;11:6; 3:2
2017-03-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 11:7;5:11;15:17;11:4;11:5; 3:2
2017-03-09 Yin Tian Duo Xie Cheng Yun 11:7;11:6;6:11;11:8; 3:1 Final
2017-04-12 Xie Cheng Yun Zhang Bin 11:7;11:6;11:8; 3:0
2017-04-12 Yang Xin Xie Cheng Yun 4:11;4:11;5:11; 0:3
2017-04-12 Wang Sheng Wen Xie Cheng Yun 6:11;11:9;6:11;12:10;1:11; 2:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 6:11;1:11;5:11; 0:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Ai Wei 13:15;7:11;2:11; 0:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Zhang Bin 11:2;9:11;11:5;11:7; 3:1 3th Place
2017-05-17 Song Zhi Bin Xie Cheng Yun 9:11;5:11;11:8;11:7;11:9; 3:2
2017-05-17 Xie Cheng Yun Xu Yuan Yuan 11:4;11:8;13:11; 3:0
2017-05-17 Xie Cheng Yun Chen Yu Qin 11:6;7:11;11:5;11:7; 3:1
2017-05-18 Zhang Bin Xie Cheng Yun 12:10;4:11;11:8;11:7; 3:1
2017-05-18 Xie Cheng Yun Qiang Neng 11:9;9:11;4:11;5:11; 1:3
2017-05-18 Qiang Neng Xie Cheng Yun 12:10;4:11;5:11;11:5;5:11; 2:3 3-4 places
2017-06-21 Shen Shi Xing Xie Cheng Yun 11:7;11:3;5:11;11:9; 3:1
2017-06-21 Xie Cheng Yun Yin Tian Duo 11:8; 1:0
2017-06-21 Li Dai Yuan Xie Cheng Yun 11:9;11:9;11:9; 3:0
2017-06-22 Xie Cheng Yun Cao Zhi Hao 6:11;12:10;9:11;11:7;12:10; 3:2
2017-06-22 Liu Chao Xie Cheng Yun 11:7;11:5;8:11;10:12;12:10; 3:2
2017-09-13 Li Yue Bo Xie Cheng Yun 11:5;11:8;11:6; 3:0
2017-09-13 Xie Cheng Yun Yi Fan 9:11;12:10;11:5;9:11;7:11; 2:3
2017-09-13 Xie Cheng Yun Chen Pin Ji 5:11;6:11;3:11; 0:3
2017-09-14 Li Shuai Liang Xie Cheng Yun 8:11;8:11;11:9;11:8;9:11; 2:3
2017-09-14 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 11:6;5:11;11:8;4:11;10:12; 2:3
2017-09-14 Xie Cheng Yun Li Shuai Liang 11:8;11:4;11:2; 3:0 5th Place
Time First player Second player Score in games Games Notes
2017-02-01 Du Hong Yu Wang Run Bo 11:8; 9:11; 11:9; 9:11; 11:3; 3:2
2017-02-01 Zhang Bin Du Hong Yu 7:11; 11:9; 11:8; 3:11; 6:11; 2:3
2017-02-01 Du Hong Yu Xu Yuan Yuan 11:5; 10:12; 5:11; 9:11; 1:3
2017-02-02 Su Zhi Qiang Du Hong Yu 11:4; 8:11; 6:11; 6:11; 1:3
2017-02-02 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 8:11; 9:11; 16:18; 0:3
2017-02-02 Du Hong Yu Xie Cheng Yun 7:11; 12:10; 6:11; 11:7; 11:8; 3:2 Final
2017-02-08 Wang Chen Chuan Sui Du Hong Yu 11:5; 4:11; 10:12; 11:5; 13:15; 2:3
2017-02-08 Du Hong Yu Zhao Feng 7:11; 8:11; 11:7; 7:11; 1:3
2017-02-08 Wu Zhen Du Hong Yu 11:4; 11:5; 11:6; 3:0
2017-02-09 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 5:11; 5:11; 11:8; 9:11; 1:3
2017-02-09 Yang Chen Du Hong Yu 8:11; 11:3; 10:12; 11:9; 5:11; 2:3
2017-02-09 Du Hong Yu Yang Chen 8:11; 11:5; 7:11; 12:10; 11:7; 3:2 5th Place
2017-02-22 Huang Shun Du Hong Yu 8:11; 11:5; 11:3; 11:6; 3:1
2017-02-22 Du Hong Yu Yang Yong Zhi 8:11; 11:8; 7:11; 2:11; 1:3
2017-02-22 Wu Zhen Du Hong Yu 6:11; 11:3; 13:15; 11:5; 11:9; 3:2
2017-02-23 Du Hong Yu Miao Jia Wu 9:11; 3:11; 5:11; 0:3
2017-02-23 Liu Chen Yuan Du Hong Yu 13:11; 8:11; 11:6; 5:11; 11:8; 3:2
2017-02-23 Liu Chen Yuan Du Hong Yu 11:6; 11:5; 9:11; 9:11; 11:9; 3:2 5th Place
2017-03-01 Ye Jun You Du Hong Yu 11:8; 8:11; 7:11; 11:9; 11:3; 3:2
2017-03-01 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 13:15; 9:11; 0:2
2017-04-05 Cao Zhi Hao Du Hong Yu 9:11; 11:9; 11:3; 9:11; 11:9; 3:2
2017-04-05 Du Hong Yu Cao Ze Long 7:11; 11:9; 7:11; 6:11; 1:3
2017-04-05 Ye Jun You Du Hong Yu 11:4; 11:9; 11:9; 3:0
2017-04-06 Du Hong Yu Niu Zi Cheng 11:9; 8:11; 7:11; 6:11; 1:3
2017-04-06 Wang Ming Ze Du Hong Yu 11:6; 11:6; 12:10; 3:0
2017-04-06 Cao Ze Long Du Hong Yu 9:11; 11:6; 8:11; 15:13; 13:11; 3:2 5th Place
2017-04-12 Du Hong Yu Ai Wei 11:6; 11:7; 9:11; 13:11; 3:1
2017-04-12 Zhang Bin Du Hong Yu 9:11; 5:11; 11:9; 9:11; 1:3
2017-04-12 Du Hong Yu Yang Xin 4:11; 11:8; 9:11; 4:11; 1:3
2017-04-13 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 6:11; 1:11; 5:11; 0:3
2017-04-13 Wang Sheng Wen Du Hong Yu 8:11; 13:11; 11:5; 12:10; 3:1
2017-04-13 Ai Wei Du Hong Yu 9:11; 9:11; 11:9; 11:7; 9:11; 2:3 Final
2017-05-03 Rui Jian Jun Du Hong Yu 11:4; 10:12; 11:2; 11:8; 3:1
2017-05-03 Du Hong Yu Ye Jun You 13:11; 11:4; 7:11; 15:13; 3:1
2017-05-03 Du Hong Yu Ai Wei 8:11; 10:12; 11:3; 8:11; 1:3
2017-05-04 Song Bai Fu Du Hong Yu 11:3; 8:11; 11:9; 11:13; 12:10; 3:2
2017-05-04 Cao Ze Long Du Hong Yu 11:9; 11:3; 11:8; 3:0
2017-05-04 Ai Wei Du Hong Yu 7:11; 3:11; 9:11; 0:3 5th Place
2017-06-14 Zhao Li Tian Du Hong Yu 14:16; 9:11; 6:11; 0:3
2017-06-14 Du Hong Yu Huang Shun 11:9; 2:11; 4:11; 8:11; 1:3
2017-06-14 Shen Shi Xing Du Hong Yu 11:9; 11:7; 11:7; 3:0
2017-06-15 Du Hong Yu Cao Zhi Hao 4:11; 8:11; 6:11; 0:3
2017-06-15 Zhang Zi Gui Du Hong Yu 11:9; 11:9; 12:10; 3:0
2017-06-15 Du Hong Yu Zhao Li Tian 11:4; 11:9; 6:11; 11:7; 3:1 5-6 places
2017-09-13 Du Hong Yu Li Yue Bo 4:11; 11:7; 11:9; 11:9; 3:1
2017-09-13 Li Shuai Liang Du Hong Yu 3:11; 11:7; 5:11; 7:11; 1:3
2017-09-13 Du Hong Yu Chen Pin Ji 6:11; 11:5; 10:12; 14:16; 1:3
2017-09-14 Yi Fan Du Hong Yu 11:8; 11:13; 11:6; 4:11; 11:7; 3:2
2017-09-14 Xie Cheng Yun Du Hong Yu 11:6; 5:11; 11:8; 4:11; 10:12; 2:3
2017-09-14 Du Hong Yu Li Yue Bo 11:9; 11:7; 11:9; 3:0 3th Place
2017-09-20 Fu Lin Hao Du Hong Yu 7:11; 8:11; 11:2; 11:9; 4:11; 2:3
2017-09-20 Du Hong Yu An Shuang Zhi 11:6; 7:11; 11:9; 4:11; 13:11; 3:2
2017-09-20 Wang He Lin Du Hong Yu 8:11; 6:11; 13:11; 9:11; 1:3
2017-09-21 Du Hong Yu Zhang Zi Gui 4:11; 5:11; 12:14; 0:3
2017-09-21 Yi Fan Du Hong Yu 11:8; 13:11; 11:6; 3:0
2017-09-21 Du Hong Yu An Shuang Zhi 4:11; 11:6; 8:11; 11:6; 6:11; 2:3 3rd Place
2017-10-04 Du Hong Yu Xu Yuan Yuan 11:7; 7:11; 11:4; 17:15; 3:1
2017-10-04 Song Tie Fa Du Hong Yu 11:5; 3:11; 11:7; 11:8; 3:1
2017-10-04 Li Wu Long Du Hong Yu 11:9; 11:7; 11:7; 3:0
2017-10-05 Du Hong Yu Yi Fan 9:11; 12:11; 8:11; 6:11; 1:3
2017-10-05 Du Hong Yu Zhao Li Tian 11:9; 11:9; 11:13; 11:8; 3:1
2017-10-05 Song Tie Fa Du Hong Yu 11:13; 15:13; 11:7; 8:11; 11:9; 3:2 3rd Place
2017-11-01 Zhao Feng Du Hong Yu 5:11; 5:11; 11:4; 11:6; 11:5; 3:2
2017-11-01 Du Hong Yu Zhuang Zi Jian 4:11; 10:12; 5:11; 0:3
2017-11-01 Yang Xin Hao Du Hong Yu 6:11; 8:11; 8:11; 0:3
2017-11-02 Du Hong Yu Niu Zi Cheng 10:12; 6:11; 7:11; 0:3
2017-11-02 Zhou Qi Feng Du Hong Yu 16:14; 11:7; 20:18; 3:0
2017-11-02 Du Hong Yu Yang Xin Hao 6:11; 12:10; 11:6; 11:9; 3:1 5th Place
2017-12-13 Du Hong Yu Song Zhi Bin 11:13; 6:11; 11:7; 11:9; 7:11; 2:3
2017-12-13 An Shuang Zhi Du Hong Yu 6:11; 7:11; 11:7; 9:11; 1:3
2017-12-13 Liu Chao Du Hong Yu 12:10; 11:9; 11:7; 3:0
2017-12-14 Du Hong Yu Song Tie Fa 11:3; 11:5; 11:3; 3:0
2017-12-14 Du Hong Yu Ai Wei 6:11; 11:9; 8:11; 11:8; 11:8; 3:2
2017-12-14 Du Hong Yu Song Tie Fa 8:11; 8:11; 4:11; 0:3 3th Place